Kontaktuppgifter 2008

Styrelsen 2008

Namn
Ordförande Jyrki Aronen 050-359 2025 e-mail
Sekreterare Roger Karp 040-825 7656 e-mail
Skyttehallen Suppleant Seppo Kauppinen 044-271 7075 e-mail
Gevärsektionen Ordf. Kai Saarnisto e-mail
Pistolsektionen Ordf. Thomas Ågren 044-039 6669 e-mail
Medlem Ari Ponsiluoma
Hagelsektionen Ordf. Mika Nikkari e-mail
Traditions-
vapensektionen
Ordf. Pauli Glader 050-525 9859 e-mail
Practical-
sektionen
Ordf. Matti Mikkola 040-0669 365 e-mail
Jussi Niskanen 050-548 9276
Suppleant Jyrki Mäkelä
Christer Fred 050-361 7456
Kassör Bertel Loo 0500-667 985

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä seuran ja/tai sen hallitukseen tästä: Yhteydenotto