Stenträsk sportskyttecenter

Program och händelser på utebanorna: Utebanornas kalender

VS-VA:s skjutbanor är märkta med blåa symboler på ovanstående karta över Stenträsk sportskyttecentrer. De gröna symbolerna är Finlands viltcentrals skjutbanor och de röda symbolerna är räddningsverkets skjutbanor.

Föreningens utomhusskjutbanor är i Stenträsk sportskyttecenter, Smedsby. Fågelbergets industriområde är bredvid Karlebyvägen, och sportskyttecentret befinner sig bakom industriområdet, från vägen sett.

På Stenträsk sportskyttecenter finns följande skjutplatser:

  • 40 platser på 50 meters bana för miniatyrgevärsskytte
  • 40 platser på 25 meters bana för miniatyrpistolskytte
  • Skeet-bana (hagelgevär)
  • 2 platser för Trap-skytte (hagelgevär)
  • Compak-bana (hagelgevär)
  • Practical-bana (8 permanenta banor)

    [LÄNK FATTAS] Ordningsregler för Stenträsk sportskyttecenter