Skyttehallens ordningsregler

 Det är enbart tillåtet att skjuta med blykulor i skyttehallen.

 Vid skytte med krutvapen bör tillräcklig ventilation sörjas för.

 Skytte är tillåtet enbart i närvaro av skjutledare godkänd av hallkommittén eller med särskilt tillstånd av hallkommittén.

 Skyttarna skall ovillkorligen följa skjutledarens instruktioner.

 Efter skyttet skall varje skytt städa upp kring sin skjutplats.

 Rökning är förbjuden i skyttehallen.

 Brott mot dessa ordningsregler behandlar hallkommittén för varje enskilt fall.

Utöver de föregående reglerna: i skyttehallen får man enbart skjuta med vapen som följer ISSF:s regler.