Skyttehallen

Program och evenemang i skyttehallen: Skyttehallens kalender

Föreningen har byggt Nordens största i bruk varande skyttehall på översta (femte) våningen i byggnad F2 (s.k. Fabriikki), i Brändö företagarcentrum. Skyttehallens adress är Wolffska 36 F2, 65200 Vasa, ingången till skyttehallen från samma gård som till Wasa Sports Club.

I vår skyttehall finns följande skjutplatser:

 

  • 57 platser på 10 meters bana för luftgevärs- och luftpistolskytte
  • 18 platser på 25 meters bana för pistolskytte i .22LR- och .32-kaliber
  • 16 platser på 50 meters bana för miniatyrgevärsskytte
  • 2 platser på 10 meters bana för övning med viltskytte med luftgevär på rörande mål

Det går inte att använda banorna för pistolskytte (25 m) och miniatyrgevärsskytte (50 m) samtidigt.

[LÄNK FATTAS] Skyttehallens ordningsregler.

Ingången till skyttehallen

Skyttehallens ingång finns i trapphuset som vätter mot Wolffskavägen, i byggnad F2 i Brändö företagarcentrum. När du passerat förbi ytterdörren/trappan till Wasa Sports Club fortsätter du rakt framåt i samma riktning tills väggen kommer emot; trapphusets ytterdörr är den av de helt svarta dörrarna som är längst till vänster. I bilden nertill är skyttehallen bakom det ensamma vindsfönstret högst upp precis i mitten av bilden.

Yrityskeskuksen rakennuksen F2 Wolffintien puoleinen pääty.
Företagarcentrumets byggnad F2 sett från Wolffskavägen.

I trapphuset leder trapporna till översta våningen med dess dörr till själva skyttehallen. Bakom denna dörr finns skyttehallens entré, och därefter en lång korridor som befinner sig bakom luftpistolbanornas måltavlor, som utmynnar i skyttehallens bortre kortsida.

Rappukäytävän sisäänkäynti.
Trapphusets ytterdörr.