Skjutbanor

Om vintrarna anordnas övervakade övningar i föreningens skyttehall i Brändös företagarcentrum, och om somrarna hålls övervakade övningar på föreningens utomhusskjutbanor på Stenträsk sportskyttecenter i Smedsby.

Alla som befinner sig på föreningens skjutbanor skall följa skjutbanornas ordningsregler. Alla som befinner sig på föreningens skjutbanor under ledda övningstillfällen skall även följa de instruktioner som skjutledarna ger. All verksamhet på skjutbanorna skall ske på ett säkert sätt; detta gäller såväl skyttar som publik.