Practicalsektionen

DVC, diligentia, vis, celeritas

Grenens tre delområden träffsäkerhet, styrka och snabbhet är alla likvärdiga, vilket innebär att varje practical-skjuttävling bör mäta skyttens prestation så att dessa tre är lika viktiga. Styrkan beräknas genom kulans energi, det vill säga hastighet och vikt. Med den starkare major-klassens kula får man i vissa situationer en liten fördel jämfört med de som tävlar med minor-kaliber. Minsta tillåtna kaliber i denna skyttegren är .355/9mm. De mest använda kaliberna i practical-skytte är .38 Super, 9×19, .40S&W, och .45ACP.

Resultatet får man genom att dela träffpoängen med tiden som har gått åt för utförandet. På detta sätt räcker det inte med bra träffar om man har varit alldeles för långsam, ej heller räcker ett snabbt utförande till seger om man inte samtidigt har lyckats träffa i tavlorna.

Utmaningen i denna skyttegren baseras alltså på skyttens kunskap om sina egna skyttefärdigheter och möjligheten att anpassa farten på sitt utförande därefter.

Säkerhet

För att utöva Practical-skytte krävs en grundkurs där man noggrant går genom grenens säkerhetsföreskrifter. I kursen ingår ett teoriprov, genom vilket man säkerställer att skytten har förstått samtliga regler gällande säkerheten, samt ett praktiskt prov där skytten bevisar att man på ett säkert sätt kan hantera sitt vapen. Varje skjutmoment följs av en utbildad bandomare som ansvarar för säkerheten. Minsta övertramp resulterar i omedelbar diskvalificering från den aktuella tävlingen.

Säsong 2017

Säsongen 2017 inleds med Wasa Spring Battle 2017, en level II-tävling, som ordnas i början av april och är första tävlingen för säsongen för många skyttar.

Största händelsen under säsongen 2017 i Vasa är WasaMatch 2017 som ordnas i slutet av juli och är den trettonde WasaMatch i ordningen.

WasaMatch 2017 är en IPSC level III-tävling som fungerar som finländsk mästarskapstävling för pistolpracticaldivisionerna Production, Standard, Classic och Revolver, därtill är den nordisk mästarskapstävling i Production-divisionen.

Dessutom utbildar skyttegillet nya skyttar i årets grundkurs (Turvallinen Ampuja), samt ordnar mindre veckotävlingar samt Pohjanmaa Cup-tävlingar i hagel-, gevär- samt pistolpracticalskytte på level I. Practicalsektionen ordnar också tillställningar för rekreation (t.ex. företags TYKY-tillställningar) samt bekantning med sportskytte, i vilka man får ledd instruktion för säkert praktiskt skytte och om utrustningen som används.

Sommarens tyngdpunkt ligger på övningar och tävlingar med handvapen, på vintrarna koncentrerar vi oss på hagel- och gevärpracticalskytte.