Pistolsektionen

Vid Skyttegillets pistolsektion kan man utöva följande grenar.

Miniatyrpistolskytte

Vapen av kaliber .22. Avstånd 25 meter, 30 skott i skolskjutningstavla och 30 skott i duelltavla.

Grovpistolskytte

Som miniatyrpistolskytte, men vapnet är av kaliber .32 – .38.

Standardpistolskytte

Vapen av kaliber .22. Avstånd 25 meter, 20 + 20 + 20 skott i skolskjutningstavla.

Olympisk duell

Halvautomatpistol av kaliber .22, sportpatroner. Avstånd 25 meter, 60 skott i duelltavla.

Fripistolskytte

Vapen av kaliber .22, laddas med ett skott. Avstånd 50 meter, 60 skott i skolskjutningstavla.

Luftpistolskytte

Luftpistol (4,5 mm). Avstånd 10 meter, skott i luftpistoltavla.