Hagelsektionen

Vi skjuter lerduvor på Stenträsk skyttecentrum i Smedsby. Vi har skeetbana, 2 trapbanor samt compakbana. Grenar som skjuts:

  • skeet
  • jaktskeet
  • compak
  • trap
  • jakttrap
  • automattrap

Trap-grenar

I Trap skjuter man på 5 plattor totalt 25 duvor, som flyger bort fån skytten i 75 graders sektor till varierande riktning. Duvans hastighet och höjd varierar. I trap skjuter man enkla duvor.

Skeet

I skeet skjuter man totalt 25 duvor som flyger från två torn på åtta olika skjutställen. Skjutställen är placerade i halvcirkel så att duvans och skyttens vinkel varierar på varje ställe. I skett skjuter man enkla och dubbel duvor. I jaktskeet skjuter man endast enkla duvor.

Compak

I compak använder man 5 kastare, skeet, trap och 2 batteridrivna kastare som kan placeras på olika ställen. Vi har också en ”rabbit” -kastare som kan kasta duvor längs marken liksom en hare. Genom att ändra kastarnas plats får man flera olika variationer och sjutvinklar som gör compak mycket inressant. I compak skjuts 25 duvor på fyra ställen, enkla samt dubbelduvor som flyger samtidigt eller den andra startar från skottet. Compak är mycket bra träning för jakten.