Gevärssektionen

Gevärssektionen

Gevärsskytte är i vårt land en sportskyttegren med långa anor. Trehundrametersgrenarna har alltid varit bland de starkaste, och de utövas även i Skyttegillet.

Inom grenen används högtrycksgevär av kaliber 6 – 7,62 mm. Vapnen klassificeras antingen som standardgevär (mått efter gammalt militärgevär) eller frigevär, då krok på bakkappan och handstöd är tillåtna. Eftersom Skyttegillet inte har en egen 300-metersbana, tränar gevärsskyttarna på försvarsmaktens 150-metersbana. Särskilt tillstånd skall dock först inhämtas av brand- och räddningsverket i Vasa.

Det finns ett flertal tävlingsformer, där avståndet är 300 meter:

  • liggande 60 skott, 3 x 20 skott
  • 3 x 20 skott liggande + stående + knästående
  • 3 x 40 skott liggande + stående + knästående

När det gäller miniatyrgevärsskytte förfogar Skyttegillet över banor som hör till de allra finaste i landet. Banorna finns i sportskyttecentret i Stenträsket och i skyttehallen på Brändö.

De vapen som används inom miniatyrgevärsskytte är enkelskottsvapen av kaliber .22LR. De är utrustade med diopter- eller ringsikten och klassificeras antingen som standard- eller frigevär. Grenarna är följande:

  • 3 x 20 skott liggande + stående + knästående
  • 3 x 40 skott liggande + stående + knästående

Under vinterhalvåret håller gevärsskyttarna till i skyttehallen, där de tränar med luftvapen. Avståndet för luftgevär är 10 meter, och man skjuter 60 skott från stående ställning. Damer och oldboys skjuter dock endast 40 skott. Luftgevärsskytte är utmärkt träning för alla former av gevärsskytte.