Medlemskap

Medlemskap i VS-VA

Man blir medlem i föreningen genom att lämna en ifylld och underskriven medlemsansökningsblankett till styrelsen. Medlemmarna får utnyttja sina medlemsförmåner så länge som man kommer ihåg att uppfylla de skyldigheter som ställs på medlemmarna. Genom att skriftligen anmäla till föreningens styrelse avslutar man sitt medlemskap.