Förening

Sportskytteföreningen Vaasan Ampujat r.y. grundades år 1928, och ett år senare grundades den svenskspråkiga föreningen Vasa Skyttegille r.f. År 1988 sammanslogs de bägge föreningarna, till den den tvåspråkiga föreningen Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat r.f. Dessa årtal syns också i föreningens logo.

I denna stund har föreningen ungefär 270 medlemmar.

VS-VA är medlem i takorganisationen för det finländska sportskyttet, Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL), samt takorganisationen Svenska Finlands Skytteförbund r.f. (SFS). SAL är å sin sida medlem i takorganisationer för internationellt sportskytte; för klassiska skyttegrenars del ISSF (International Shooting Sport Federation, tidigare UIT), och för practical-skyttet IPCS (International Practical Shooting Confederation). I och med dessa medlemskap omfattas de av VS-VA anordnade tävlingarna och övningarna av de nyaste reglerna i bägge internationella takorganisationer, samt reglerna för antidoping.

VS-VA är en tvåspråkig förening, med svenska som kanslispråk. Föreningens regler finns på både svenska och finska. De svenskaspråkiga reglerna är föreningens officiella regler; de finskspråkiga reglerna är översatta från de svenskspråkiga reglerna.

Alla föreningens funktionärer sköter föreningens ärenden som intresse, vid sidan om den egna skyttehobbyn och det egna jobbet. Detta gäller såväl skjutinstruktörer som medlemmar i föreningens styrelse. Medlemmar som är intresserade av att delta i föreningens verksamhet kan fråga av styrelsemedlemmarna på vilket sätt de kunde hjälpa till som funktionär i föreningen.