Kilpaileminen

Sarjat

Perinteisissa ampumalajeissa (ns. UIT-lajit) kilpailijat jaetaan eri sarjoihin. Sarjassa voivat kilpailla kaikki jotka täyttävät sen asettamat ikä- ja sukupuolirajoitukset. Ampujan iäksi katsotaan hänen korkein ikä kilpailukauden aikana. Kilpailukausi on aikaväli 1.10. – 30.9.

Perinteisiin ampumalajeihin kuuluvat ilma-aseet, pienoiskivääri ja -pistooli, sekä haulikko. Eri ampumalajeissa käytetään hieman erilaisia sarjoja.

Miehet voivat kilpailla vain yleisissä (Y) sarjoissa; naiset voivat kilpailla joko naisten (N) sarjoissa tai yleisissä sarjoissa. Nuoret ampujat voivat kilpailla juniori-sarjoissa, ja varttuneemmat ampujat voivat kilpailla seniori-sarjoissa.

Ampumakilpailuiden näennäisesti korkeatasoisin sarja on Yleinen (Y), jossa voi kilpailla kuka tahansa ampuja. Tämä on ainoa sarja jossa 21-50 -vuotiaat miehet voivat kilpailla. Naisten vastaava sarja on Naiset (N). Tässä sarjassa voivat kilpailla kaikki ampujattaret, ja se on (yleisen sarjan ohella) ainoa sarja jossa 21-50 -vuotiaat naiset voivat kilpailla.

Kilpailussa vaaditut laukausmäärät vaihtelevat eri sarjoissa. Yleisessä sarjassa laukausmäärä on aina suurin.

Juniori-sarjoissa on oma sarjansa korkeintaan 15-vuotiaille ampujille (Y15 tai N15), korkeintaan 17-vuotiaille ampujille (Y17 tai N17), sekä korkeintaan 20-vuotiaille ampujille (Y20 tai N20). Lisäksi alle 15-vuotiaat ampujat voivat kilpailla kultahippu-sarjoissa.

Kultahippu-sarjoissa ampujat voivat sarjasta riippuen ampua istualtaan ja/tai käyttää sarjassa sallittuja ampumatukia. Kultahippu-sarjoissa tytöt ja pojat kilpailevat samoissa, iän mukaan rajoitetuissa, sarjoissa. Alle kahdeksan vuotiaiden sarjoissa kaikki kilpailijat palkitaan samanlaisilla palkinnoilla, eikä tuloslistoja järjestetä kilpailijoiden tulosten mukaiseen järjestykseen. Alle 12-vuotiaiden sarjoissa kilpailijat voivat käyttää ampujille tarkoitetuista asusteista vain ampujantakkia sekä hansikasta; nuorempien ampujien sarjoissa ampujille tarkoitetut asusteet ovat kielletty.

Eri kultahippu-sarjoissa ampujien korkein sallittu ikä on 8, 10, 12, tai 14 vuotta. Lisäksi ilma-ase -lajeissa on erityinen aloittavien ampujien sarja, johon voivat osallistua 11-14 -vuotiaat ampujat, joille kuluva kilpailukausi on ensimmäinen jonka aikana he kilpailevat (sarja 11-14 A).

Seniori-sarjat on jaettu siten, että vähintään 50-vuotiaat voivat kilpailla sarjassa Y50 (tai N50), vähintään 60-vuotiaat voivat kilpailla sarjassa Y60 (tai N60), ja vähintään 70-vuotiaat voivat kilpailla sarjassa Y70 (tai N70).

Ikä Miehet Naiset Viiteikä
Max 15 Y15 N15 15
Max 17 Y17 N17 16-17
Max 20 Y20 N20 18-20
– Y N 21-50
Min 50 Y50 N50 50-60
Min 60 Y60 N60 60-70
Min 70 Y70 N70 70+
Kaikissa ampumalajeissa ei kilpailla kaikissa sarjoissa. Kussakin ampumalajissa kilpaillut sarjat on listattu tarkemmin jaostojen esittely-sivuilla.

  • Haulikkojaos
  • Kiväärijaos
  • Pistoolijaos

Kaikissa kilpailuissa ei järjestetä kaikkia sarjoja. Tämän vuoksi joissakin kilpailuissa kilpailija saattaa joutua osallistumaan sarjaan joka on näennäisesti korkeatasoisempi kuin sarja jonka osallistumisehdot hän täyttää.

Näennäisesti korkeatasoisimmassa sarjassa ei aina tehdä kilpailun parhaita tuloksia. Esimerkiksi perinnease-kilpailuissa seniori-sarjan voittamiseen vaaditaan joskus parempi tulos kuin yleisen sarjan voittamiseen.

Toiminnallisissa ampumalajeissa käytetään toisenlaista sarjajakoa.

Lähde: SAL.

Ilmoittautuminen

Kilpailun järjestävä seura lähettää ennen kilpailua muille seuroille kilpailukutsun, jossa se kertoo

missä ja milloin kilpailut pidetään
mitä lajeja kilpailussa ammutaan
mitkä sarjat kilpailussa järjestetään
miten ja milloin kilpailuun ilmoittaudutaan
kuinka paljon kilpailuun osallistuminen maksaa
Kukin seura tiedottaa vastaanottamistaan kilpailukutsuista omille jäsenilleen. Kilpailun järjestävä seura saattaa ilmoittaa kilpailukutsun myös esimerkiksi kotisivuillaan. VS-VA:n ampumahallin ilmoitustaululta löytyvät vastaanottamamme kilpailukutsut.
Joihinkin kilpailuihin voi ilmoittautua kisapaikalla, noin tunti ennen kilpailun alkua. Mahdollisuuksien mukaan on kuitenkin parempi ilmoittautua kilpailuun jo ennakkoon. Kivääri- ja pistoolilajeissa kilpailuihin kannattaa ilmoittautua viimeistään kolme päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Haulikkolajien kilpailuihin voi ilmoittautua kisapaikalla.

VS-VA:ssa ilmoittautuminen tapahtuu tavallisesti lisäämällä nimensä ampumahallin ilmoitustaululla olevaan osallistujalistaan, tai ilmoittamalla osallistumisestaan seuran toimihenkilölle. Kilpailun osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

VS-VA kustantaa jäsentensä osallistumismaksut SM-kilpailuihin, Pohjanmaan aluemestaruuskilpailuihin, sekä SFS:n mestaruuskilpailuihin. Jos seuran jäsen on ilmoittautunut johonkin näistä kilpailuista, mutta ei pysty osallistumaan joihinkin (tai mihinkään) ilmoittautumistaan lajeista, hänen tulee hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua ilmoittaa seuralle pakottava syy joka estää häntä osallistumasta kilpailuun. Muutoin hän joutuu maksamaan seuralle osanottomaksut jotka seura maksoi kilpailun järjestäjille, niiden lajien osalta joihin hän ei voinut osallistua.