Aloittaminen

Ampumaharrastuksen aloittaminen

Ampumaurheilu on haastava urheilumuoto, taitolaji, joka sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tietoa ampumaharrastuksen aloittamisesta löytyy Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) kotisivuilta. Kuten SAL:n kotisivuilla todetaan, ampumaurheilun turvallisuussäännöt tekevät ampumaurheilusta turvallisen harrastuksen.

Yksinkertaisin tapa aloittaa ampumaharrastus VS-VA:ssa on aloittaa harjoittelu ilma-aseilla valvottuina harjoitusaikoina seuran ampumahallilla. Seuralla on useita ilma-kivääreitä sekä ilma-pistooleita joita harjoituksissa kävijät voivat lainata harjoituksen ajaksi. Nämä ovat vanhoja Feinwerkbau-merkkisiä kilpa-aseita, joten ne ovat todennäköisesti ampujia tarkempia. Vaikka tarkoituksena olisikin siirtyä myöhemmin ampumaan ruutiaseilla, ilma-aseilla harjoittelu on edullinen tapa harjoitella ampumistekniikkaa. Seura antaa uusille ampujille heidän tarvitsemat ilma-aseiden luodit muutamana ensimmäisenä harjoituskertana. Ilma-aseiden luoteja voi myös ostaa ampumahallilta. Alle 20-vuotiaiden ei tarvitse maksaa harjoituksista ratamaksua; muilta ampujilta peritään kertamaksu.

Ampumaradoilla tulee aina noudattaa radan järjestyssääntöjä, sekä yleisiä ohjeita ampumaradalla toimimiseen.

Toki ampumaharrastuksen voi aloittaa myös ruutiaseilla, valvottuina harjoitusaikoina seuran ampumahallilla tai ulkoradoilla. Ruutiaseilla ammuttaessa täytyy ottaa huomioon myös lakiasiat, sekä kuulon- ja mahdollisesti myös näönsuojaus. Seuralla on muutama IJ-35 -merkkinen pienoispistooli, sekä muutama Valmet Leijona -merkkinen pienoiskivääri. Seura omistaa myös Glock 17 -merkkisen pistoolin. Valvotuissa harjoituksissa kävijät voivat lainata näitä aseita harjoituksen ajaksi sellaisten lajien harjoitteluun joihin ne soveltuvat. Jos haluat käyttää näitä aseita harjoituksissa, asiasta on sovittava etukäteen harjoituksen valvojan kanssa, jotta hän tietää järjestää tarvittavat aseet harjoituksen ajaksi radalle. Erikseen sopimalla seuran jäsen voi lainata seuran ruutiaseita pidemmäksikin ajaksi kuin yhden harjoituksen ajaksi, jos hänellä on tarvittava hallussapitolupa.

Ruutiaseilla ampumiseen tarvitaan luonnollisesti myös patruunoita, ja niiden ostamiseen tarvitaan hallussapitolupa. Jos ampumaharrastuksen aloittajalla ei ole sopivanlaista hallussapitolupaa, hän voi mahdollisesti sopia että harjoituksen valvoja välittää hänelle patruunoita harjoitusta varten. Tällöin käyttämättä jääneet patruunat tulee luovuttaa harjoituksen jälkeen joko harjoituksen valvojalle, tai jollekin toiselle henkilölle jolla on hallussapitolupa kyseessä olevien patruunoiden säilyttämiseen.

Practical-ammunnassa kaikkien osallistujien täytyy suorittaa turvallisen ampujan -kurssi ennen kuin he voivat osallistua valvottuihin harjoituksiin, tai kilpailuihin. Tämä ei koske turvallisen ampujan -kurssiin kuuluvia valvottuja harjoituksia. Lisätietoja turvallisen ampujan -kurssista voi kysyä Practical-jaoksen edustajilta.

Lisätietoja eri ampumalajeista löytyy jaoksien esittelysivuilta, sekä SAL:n kotisivuilta.

Uudet ampujat voivat myös liittyä seuran jäseneksi.