Yleisiä ohjeita ampumaradalle

Tässä on joitakin yleisiä ohjeita ampumaradalla toimimiseen. Muista että aseen turvallinen käsittely on aina ampujan omalla vastuulla; tämänkaltaiset ohjeet vain pyrkivät auttamaan ampujaa toimimaan turvallisesti. Vaikka vahingon aiheuttanut ampuja olisikin noudattanut kaikkia turvallisuusmääräyksiä, hän on silti vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Turvallisuusmääräykset eivät ole pelisääntöjä.

Kuten kokeneemmat ampujat huomaavat, joistakin näistä ohjeista voidaan joustaa jos aseen käsittelijä on riittävän taitava. Mikään tällainen soveltaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa turvallisuutta.

Jos VS-VA:n jäsen toistuvasti rikkoo turvallisuusmääräyksiä, tämä voidaan katsoa hyvän urheiluhengen vastaiseksi, ja hänet voidaan erottaa seurasta tällä perusteella. Toiminnallisissa ammuntalajeissa kuten Practical-ammunnassa lajin sääntöihin sisältyy hyvin tiukat turvallisuusmääräykset; jos ampuja näissä lajeissa rikkoo näitä määräyksiä edes vähäisessä määrin, hänet suljetaan kyseisen kilpailun tai harjoituksen ulkopuolelle (DQ, disqualification). Näitä turvallisuusmääräysten vähäisiä rikkomuksia ei katsota hyvän urheiluhengen vastaisiksi (edellä tarkoitetulla tavalla).

Toiminta ampumaradalla

 1. Ammunnalla tulee aina olla nimetty valvoja. Jos paikalla on vain yksi henkilö, hän toimii valvojana.
 2. Ase ladataan ja ammunta aloitetaan vain valvojan luvalla.
 3. Jos aseeseen tulee häiriö: ilmoita häiriöstä, aseta ase tukevasti pöydälle, siten että piippu osoittaa jatkuvasti taulujen suuntaan, ja siirry taaemmaksi. Älä koskaan yritä korjata häiriötä toisten ampuessa.
 4. Muiden lopetettua suoritetaan huolto- tai korjaustyöt, ja vasta valvojan luvalla.
 5. Ammunnan jälkeen tarkista, että ase on varmasti tyhjä, ennen kuin asetat sen pöydälle. Jos aseeseen tuli häiriö, tarkista että ase on varmasti tyhjä häiriön korjauksen lopuksi.
 6. Tauluille mennään vain valvojan luvalla.
 7. Aseeseen ei saa koskea jonkun ollessa ampuma-paikan etupuolella.
 8. Ampumapaikan takana olevilla ei saa olla patruunoita aseessa.
 9. Älä häiritse ampujia.
 10. Siivoa jälkesi ennen poistumista.

Aseenkäsittelyohjeita

 1. Käsittele asetta aina siten kuin se olisi ladattu.
 2. Aseen piippu ei saa koskaan vahingossakaan osoittaa henkilöä kohti.
 3. Kun alat käsitellä asetta tarkista aina että ase on varmasti tyhjä.
 4. Tarkista aina että ase on tyhjä ennen kuin annat sen toisen henkilön haltuun.
 5. Älä koskaan ota toisen asetta käteesi ilman lupaa; ja jos aseen haltija ei tarkista että ase on tyhjä nähtesi, tarkista se itse.
 6. Älä koske aseen liipaisimeen ennen kuin aseen piippu osoittaa varmasti turvalliseen suuntaan.
 7. Kilpailun tai harjoituksen jälkeen muista poistaa lipas ja tarkista että patruunapesä on tyhjä.
 8. Säilytä ja käsittele asetta huolella.

Kuulonsuojaus

Ruutiaseilla ammuttaessa kaikkien ampumapaikan läheisyydessä olevien tulee käyttää kuulonsuojaimia jotka vaimentavat laukausten ääniä riittävästi. Iso-kaliiperisen pistoolin (9 mm) laukauksen äänenvoimakkuus on kymmenenkin metrin päässä yli 100 dB1. Ilman kuulonsuojaimia yksikin tällainen laukaisu voi aiheuttaa ampujalle pysyviä kuulovaurioita. Vähäisempikin melu voi aiheuttaa kuulovaurioita, jos se jatkuu riittävän pitkään.

Melun aiheuttamien kuulovaurioiden oireita ovat kuulon heikkeneminen sekä pysyvä tinnitus.


1. Valtion ympäristöhallinnon julkaisu, puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä, s. 19, Ympäristöministeriö 2006, ISBN 952-11-2368-0