Kivijärvi, säännöt

Kivijärven ampumaurheilukeskuksen järjestyssäännöt

Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on laillisen edesvastuun uhalla kielletty.

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.

Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan vahtimestari ja yhdistyksen hyväksymät valvojat, joiden antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

Varsinaisten kilpailujen ulkopuolella saavat ampumaradalla harrastaa urheiluammuntaa Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat ry on antanut luvan.

Kilpailuun ja yhteisharjoituksiin on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille kulloinenkin rata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on rangaistava teko, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

10§ Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat ry on siihen valtuuttanut.

11§ Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella saa liikkua vain yleisillä teillä sekä oleskella vain yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoidulle tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.