Ampumahallin säännöt

Ampumahallin järjestyssäännöt

Radalla ampuminen on sallittua vain lyijyluodein.

Ruutiasein ammuttaessa on huolehdittava tarpeellisesta tuuletuksesta.

Ampuminen on sallittua vain hallitoimikunnan hyväksymän valvojan läsnäollessa tai hallitoimikunnan erikoisluvalla.

Ampujien on ehdottomasti noudatettava ammunnan valvojan ohjeita.

Ammunnan jälkeen jokaisen ampujan tulee siistiä ampumapaikkansa.

Tupakanpoltto on ampumahallissa kielletty.

Näiden järjestyssääntöjen rikkomukset käsittelee hallitoimikunta tapauskohtaisesti.

Edellisten sääntöjen lisäksi: ampumahallissa ei saa ampua muilla kuin ISSF:n määräysten mukaisilla aseilla.