Radat

Ampumaradat

Talvisin seuran järjestämät valvotut harjoitukset pidetään seuran ampumahallissa Palosaaren yrityskeskuksessa, ja kesäisin seuran järjestämät valvotut harjoitukset pidetään seuran ulkoradoilla Kivijärven ampumaurheilukeskuksessa, Sepänkylässä.

Kaikki seuran ampumaradoilla liikkuvat ovat velvollisia noudattamaan ampumaratojen järjestyssääntöjä. Lisäksi valvottuina harjoitusaikoina kaikki seuran ampumaradoilla liikkuvat ovat velvollisia noudattamaan harjoituksen valvojan antamia ohjeita. Ampumaradoilla on aina toimittava turvallisesti; tämä koskee sekä ampujia että yleisöä.