Velvollisuudet

Jäsenen velvollisuudet

Jäsenten tulee maksaa heille kuuluvat jäsen- ja muut maksut. Seuran jäsenet jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kohtuullisessa ajassa poistetaan seuran jäsenrekisteristä.

Allekirjoittaessaan jäsenhakemuslomakkeen jäsenyyttä hakeva vakuuttaa, ettei häntä ole tuomittu väkivalta- tai omaisuusrikoksista.

Jäsenten tulee noudattaa järjestyssääntöjä ja turvallisuusohjeita ampumaradoilla.

Jotta seura voi lähettää jäsenilleen vuosittaisen jäsenmaksulaskun, seuran tulee tietää jäsentensä osoitetiedot. Tästä syystä jäsenten tulisi ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksistaan seuran sähköpostiosoitteeseen vsvaPOISTA@vsva.net, seuran jäsensihteerille, tai seuran hallituksen jäsenelle.