Liittyminen

Jäseneksi liittyminen

VS-VA:n jäseneksi liitytään toimittamalla seuran hallitukselle jäsenhakemuslomake joka on täytetty ja allekirjoitettu.

Jäsenhakemuslomakkeen voi täyttää ja lähettää seuran hallitukselle näiltä verkkosivuilta.

Jos jäsenyyttä hakeva ei ole rikkonut mitään jäsenille asetettujavelvollisuuksia, seuran hallitus hyväksyy jäsenyyttä hakevat seuran jäseniksi seuraavassa syyskokouksessa.

Jäsenhakemuksen käsittelyn jälkeen jäsenelle tulostetaan jäsenmaksulasku, joka postitetaan hakijalle. Jos jäsenhakemuksen käsittely tapahtuu vähän ennen kaikkien jäsenten jäsenmaksulaskujen lähettämistä, mikä tapahtuu vuodenvaihteen jälkeen tai keväällä, uuden jäsenen jäsenmaksulasku lähetetään muiden laskujen joukossa, mistä aiheutuu lisää viivettä.