Eroaminen

Jäsenyydestä eroaminen

Seuran jäsenyydestä eroavan tulee joko toimittaa seuran hallitukselle kirjallinen allekirjoitettu ilmoitus seurasta eroamisestaan, tai ilmoittaa seurasta eroamisestaan seuran kokouksessa (vrt. Seuran säännöt, 6§ jaYhdistyslaki 26.5.1989/503, 13§).