Practicaljaos

DVC, diligentia, vis, celeritas

Lajiesittelyvideoita

Lajin säännöissä mainitut osa-alueet: tarkkuus, voima, ja nopeus ovat kaikki yhtä tärkeitä eli jokaisen kilpailun ampumaosuuksien tulee mitata kaikkien osa-alueiden hallintaa samanarvoisesti. Voimalla käsitetään luodin liikemäärää eli painon ja nopeuden tuloa. Voimakkaammalla major-patruunalla ampuva saa tietyissä tilanteissa hieman etua minor-kaliperilla kilpaileviin nähden. Sääntöjen sallima minimikaliperi lajissa on .355/9mm. Yleisimpiä practicalissa käytettyjä kalipereita ovat .38 Super, 9×19, .40S&W, ja .45ACP.

Kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamääränä. Siten hyvätkään osumat eivät riitä jos suoritukseen käytetty aika on liian pitkä, vastaavasti nopeakaan aika ei tuo voittoa jos tauluista jää saamatta tärkeitä pisteitä.

Lajin haastavuus perustuu ampujan oman taitotasonsa tuntemiseen ja taitoon suhteuttaa oma suoritusnopeutensa siihen.

Turvallisuus

Practical-ammunnan harrastaminen edellyttää turvallisen ampujan kurssia jolla käsitellään lajin vaatimat turvallisuusmääräykset. Kurssiin kuuluu teoriakoe jossa varmistetaan että turvallisuusmääräykset on ymmärretty oikein, sekä käytännön testi jossa ampuja osoittaa hallitsevansa turvallisen aseen käyttötaidon. Jokaista ampumasuoritusta seuraa koulutettu ratatuomari joka vastaa suorituksen turvallisuudesta. Pienistäkin turvallisuusrikkeistä seuraa välitön hylkäys kilpailusta.

Seura kouluttaa uusia ampujia practicalammunnan peruskurssilla ja järjestää haulikko-, kivääri- sekä pistoolipracticalin level I tason viikko- ja Pohjanmaa Cup -kilpailuja. Practicaljaos järjestää myös tutustumis- ja virkistystilaisuuksia (Esim. yritysten tyky-tapahtumat) joissa tutustutaan ohjatusti ja turvallisesti toiminnalliseen ammuntaa ja siinä käytettävään kalustoon.

Kesäkaudella pääpaino on käsiaseharjoituksissa ja -kilpailuissa, talvella keskitytään haulikko- ja kivääripracticaliin.